ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

Villa Virginia Hotel

Διεύθυνση: Βουτύρο, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36 100, Κεντρική Ελλάδα

Τηλ : 22370 25133, 80300

Κιν : 6976 169899

Κιν2 : 6988 467205

Fax : 22370 22264 - 80666

Email : info@villavirginia.gr

Website : www.villavirginia.gr