ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

Villa Virginia Hotel

Διεύθυνση: Βουτύρο, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36 100, Κεντρική Ελλάδα

Τηλ : 22370 25133, 280300

Κιν : 6976 169899 (Διευθυντής: Κώστης Αλαφροπάτης)

Κιν2 : 6974 466857

Fax : 22370 22264 - 80666

Email : info@villavirginia.gr

Website : www.villavirginia.gr

Mountain House

Διεύθυνση: Προφήτης Ηλίας, Καρπενήσι, Ευρυτανία, 36 100, Κεντρική Ελλάδα

Τηλ :  22370 25133, 22264

Κιν :  6976 169899

Fax :  22370 22264 - 80666

Email : info@villavirginia.gr

Website : www.villavirginia.gr